Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του.
Για οποιαδήποτε απορία η βοήθεια χρειάζεστε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μάζι μας στο email syra.lesvou@gmail.com.

Διάδοση

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Τι είναι το Packet Radio


Το Packet Radio είναι μιά μέθοδος αυτοματοποιημένης ψηφιακής επικοινωνίας πουεπιτρέπει σε πολλούς σταθμούς να μοιράζονται ένα κανάλι επικοινωνίας μεκαταμερισμό χρόνου. Αναπτύχθηκε στην αρχή της δεκαετίας του '80 στις Η.Π.Α. καιτον Καναδά και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Η λογική του Packet Radio είναι ότιη πληροφορία δεν στέλνεται συνεχώς (όπως π.χ. στο RTTY) αλλά σε "πακέτα", κάθεένα από τα οποία περιέχει την προς μετάδοση πληροφορία μαζί με κάποιαηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη.
Αρκετοί σταθμοί μπορούννα μοιράζονται την ίδια συχνότητα χωρίς εμφανή σημεία παρεμβολής και χωρίς λάθηστην επικοινωνία. Ταυτόχρονα το πακέτο, εκτός από τα δεδομένα και τιςδιευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη , περιέχει και το "άθροισμα ελέγχου" (CRC -cyclic redundancy check) με βάση το οποίο ανιχνεύονται λάθη κατά την μετάδοση,ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της πληροφορίας.Εναλλακτικά το Packet Radio μπορεί να περιγραφεί σαν ένα ασύρματο δίκτυουπολογιστών με τεχνολογία CSMA (Carrier Sense Multiple Access = ΠολλαπλήΠρόσβαση με Ανίχνευση Φέροντος). Οι έν λόγω υπολογιστές μπορεί να είναι homecomputers, PC ή αυτό καθεαυτό το TNC.Τι χρήσεις έχει το Packet Radio?
Το Packet Radio προσφέρει μιά σύνδεση μεταξύ δύο Η/Υ ή και απλών τερματικών μεσω σταθμων ασυρματου.Εχει αρκετές εφαρμογές με σημαντικότερη τη δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων καιπληροφοριακών δελτίων (Bulletins). Επίσης επιτρέπει την άμεση επικοινωνία δύοχρηστών με το πληκτρολόγιο, κατά τρόπο παρόμοιο (αλλά πιό αξιόπιστο) με τοραδιοτηλέτυπο (RTTY). Αλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την προσβαση σε βάσειςδεδομένων, την μετάδοση τηλεμετρίας, μεταφορά αρχείων κ.α.Σε ποιές συχνότητες εκπέμπεται το packet radio?
Η μεγαλύτερη χρήση στην Ελλάδα γίνεται στους 144 MHz. Στήν Ελλαδα οι σταθμοίχρησιμοποιούν τις ακόλουθες συχνότητες: 144.600 (APRS σπανια)        144.625 (δίκτυα TCP/IP)        144.650 (PBBS, γενική χρήση και κάποιοι κόμβοι NET/ROM)        144.675 (δίκτυα NET/ROM)        144.700 (PBBS, DX Cluster)Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, με λιγότερο φόρτο, τα PBBS είναι στη συχνότηταγενικής χρήσεως 144.650 kHz. Σημείωση: Στην IARU region 1 1996 Conference αποφασίστηκε η μεταφορα των συχνοτήτων packet στην ζώνη 144800-144999 χωρίς συγκεκριμένα "κανάλια", οι νέες ρυθμίσεις μαζύ με όλες τις άλλες θα ισχύσουν σαν σύσταση με σκοπό το 2000 να έχουν εναρμονιστεί όλες οι χώρες της Region-1 με τις οδηγίες αυτές.Στα UHF χρησιμοποιούνται οι εξής συχνότητες: 430.650: δίκτυο TCP/IP 433.650: γενική χρήση, PBBS, NET/ROM 434.625: 438.150: 9600bps PBBS
Τι εξοπλισμός χρειάζεται γιά το packet radio?
Γιά απλή χρήση σε ταχύτητα 1200 bps στά VHF η 9600 στα UHF υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοίσυσκευών. Οι απλούστεροι, που προσφέρονται γιά μιά πρώτη εμπειρία με το packetradio, είναι οι εξής:        Eνα τερματικό ή Η/Υ που τρέχει πρόγραμμα τερματικού        Eνα κοινό TNC η καποιο προγραμμα μεσω καρτας ηχου        Eνας πομποδέκτης VHF-FM        Μιά κεραία κατακόρυφης πόλωσης